Ert barns temperaments-profil

Det här är ett test av ett barns temperament. Flera olika undersökningar har visat att barns beteende påverkas av deras temperament. En slutsats som kan dras av dessa studier är att det inte finns bara ett sätt att vara på som är “normalt”. Istället finns lika många sätt att vara normal på som det finns temperament. En temperaments-profil kan hjälpa till med att ge insikt i olika behov hos olika barn. Det kan dessutom hjälpa oss att förstå barnets reaktioner och baserat på detta, minska konflikter och hjälpa barnet att få en bättre bild av sig själv.

Med detta test kan du få en temperaments-profil för ett barn (ditt eller någon annans) mellan 2 och 8 år. Dessutom visar detta test vad dina högsta förväntningar på barnet är. Resultatet ger också en samstämdhets-profil (“goodness of fit”) mellan dina förväntningar och barnets temperament. Förutom verbala beskrivningar, kommer testet att visa en grafisk bild av båda profilerna. Testet har utvecklats från den senaste forskningen och har visat sig kunna bidra med en välgrundad bedömning av ett barns temperament.

För att skapa dessa profiler, behöver du svara på en serie frågor, som rör barnets beteende, samt det som rör dina högsta förväntningar på barnet. Testet avslutas med några frågor om ålder, kön, nationalitet, och så vidare.

Testet är gratis och profilerna kommer att visas så fort du gett dina svar.

Vanligtvis genomförs testet på ungefär 15-20 minuter.

Alla svar kommer att kodas anonymt och behandlas helt konfidentiellt. De kommer enbart att användas för vetenskapliga ändamål, med avsikt att utöka vår kunskap om barnpsykologi.

Vi tackar dig för ditt deltagande.