le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

créole

Réna a di konsa sèl bagay ou moun kab donté sé sa ou konnin.Leszom pa gen tan anko pou yo apran anyin. Yo achté bagay tou fèt nan min komèsan yo. Min kom machan zanmi pa esisté, lézom pa gin zanmi anko. Si ou vlé youn zanmi, sé pou donté mwen.


Adié Réna a di. Min sékrè pam. Li trè simp: Sé avek kèou ou kab wè pi bien. Bagay pi impotan invisib pou gé.
Version:Carl et Yasmina Tippenhauer

Retour