le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

kirghize

Бирөнү колго көндүрсөң, ошону гана билүүгө мүмүкүн - деди Түлкү
Адамдарда бирнерсени билүүгө, убакытары жок. Алар дүкөндөн даяр
буюмдарды сатып алышат. Бирок, досторду сатып алууга дүкөндөр
жок го, адамдардын да достору жок болуп калды. Эгерде сенде дос
болгонду кааласаң, сен мени колго көндүрүп ал!

- Кош, - деди Түлкү. - Мына менин сырым. Ал абдан жөнөкөй:
Эң маанилүү көздөн жүмүлүү.
Version:
femme

Retour