le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

malgache

-Ny zavatra folahina ihany no mety ho fantatra, hoy ilay fosa. Tsy manam-potoana hahafantaran-javatra na inona na inona intsony ny olombelona. Zavatra raisim-potsiny no vidiny eny amin’ny mpivarotra. Koa satria tsy misy mpivarotra namana mihitsy, dia tsy mana-namana intsony ny olombelona. Raha te hana-namana ianao, dia folahy aho!

- Veloma, hoy ilay fosa. Inty ilay tsiambarateloko. Tsotra dia tsotra ilay izy : amin’ny alalan’ny fo ihany no ahitan-javatra. Tsy mba hitan’ny maso ny tena zavatra.
Version:Rabenilaina Roger Bruno

Retour