le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

maltais

Il-bniedem isir jaf biss bil-ħlejjaq li jimmansa hu, qal il-volpi. Il-bnedmin m’għad għandhom ħin għal xejn. Jixtru kollox lest mingħand tal-ħwienet. Izda billi ma jezistux bejjiegħa tal-ħbieb, il-bnedmin ma baqgħalhomx ħbieb. Jekk trid ħabib immansa lili!

Saħħiet, qal il-volpi. Is-sigriet tiegħi huwa dan. Sigriet semplici ħafna: ma tistax tara sew jekk mhux bil-qalb. Dak li hu tassew ha’ħtiega ma tarahx be-għajnejn.
Version:Toni Aquilina

Retour