le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

quechua

‘Riqsillanchis uywallasqanchista’, atuqqa nispa niykun. Runaqa manaña atinñachu uywayta. Anchaqa ruwasqakunata rantipayan. Masikuna mana rantinakuq chayri, manaña tarikunñachu. Masi masayta munanki chayqa, uywakullaway.

‘Ripusaq!’, atuq nin. Pakanataqa risqayki manan sasachus kayta. Anchachus rikukun sunqullawan. Chaninqa ñawinchiswan mana rikukunchu
Version:Gladys Achahuanco et Julio Calvo

Retour