le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

romanche sutsilvan

Igl pintg prenzi

„Ign ancanuscha me quegl c’ign â domestitgieu”, â la gualp getg. “Igls carstgàns ân betga ple peada d’amprender d’ancanuscher anzatge. Els cumpran las tgossas fatgas a fitadas tar igls marcadànts. Mo parquegl c’igl dat nigns marcadànts d’amitgs, ân igls carstgàns betga ple amitgs. Scha tei vol egn amitg, alura domestitgescha me!”

“Adia”, â la gualp getg. “A quegl e mieu misteri. El e fetg sempel: Ign veza bagn me cun igl cor. Igl essenzial vez’ign betg cun igls îls.
Version:
homme

Retour