le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

tagalog

"Maaari lang nating maunawaan ang mga bagay na ating inaamo”, sabi ng alamid. Ang mga tao ay wala ng panahon para matuto. Bumibili sila ng mga bagay na handang gawa sa tindahan. Ngunit, dahil wala namang tindahan ng kaibigan, ang mga tao ay wala ng kaibigan. Kung gusto mo ng kaibigan, amuin mo ako.

“Paalam”, sabi ng alamid. Pakinggan mo ang aking sekreto. Napakasimple niya: sa pamamagitan lang ng puso na maaari tayong makakita ng mahusay. Ang pinakamahalaga ay hindi nakikita ng mata.
Version:Marjorie Goetschy
homme

Retour