le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

ouzbek

Inson nimani qo’lga o’rgatsa oshanigina biladi, dedi tulki. Hozir odamlarning o’rganishga vaqti yo’q. Ular hamma narsaning tayyorini do’kondan sotib olishadi. Lekin do’stlarni sotadigan do’kon yo’qligi uchun, endi odamlarning do’stlari ham yo’q. Agar do’sting
bo’lishini hohlasang unda meni qo’lga o’rgat !

- Hayr, dedi tulki. Mana mening sirim. U juda oddiy: inson yolg’iz yuragi ila to’g’ri ko’ra oladi. Zotan eng muhim narsalar ko’zdan berkitilgan.
Version:Narghiza Kuldashova
femme

Retour