le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

sorabe

Zeznaješ jenož wěcy, kiž sej skludźiš, rjeknje liška. Ludźo nimaja hižo čas, něšto na wědomje brać. Kupuja zhotowjene wěcy w kupnicach. Ale dokelž njeje kupnicow, hdźeź móžeš sej prrrećelstwo kupić, nimaja hižo prrrećelow. Hdyž chceš prrrećela, skludź mje!
...
Adej, rjeknje liška. Tule je moje potajnstwo. Je cyle jednore: Jasnke widźiš jenož z wutrobu. To najwažniše wostanje wočomaj.
Version:Róza Domascyna

Retour