le petit prince

“On ne voit bien qu'avec le cœur”

Antoine de Saint-Exupéry

HOMMAGE MULTILINGUE
AU PETIT PRINCE

yoruba

A kìí mò̩ ju ohun tí a bá fi kóni ni kò̩lò̩kò̩lò̩ wí. Àwo̩n èníyàn ò ní àsìkò láti waadi nkankan mo. Rírà ni wo̩n ń ra ohun gbogbo tí wó̩n ti sè pari ló̩dò̩ àwo̩n olówò. Sùgbó̩n nígbàtí kòsí ìsò wò ò̩ré̩, awo̩n èèyàn ò ní oré̩ mó̩. Tí o bá ń wá òré̩, ń jé̩ máa kó̩ mí!

Ó dìgbà, ni kò̩lò̩kò̩lò̩ wí. Èyí ni às̩írí mi. Èyí tí o ro̩rùn jù. A ò le ríran àrídájú àyààfi pè̩lú o̩kan. N kan àtàtà o see fi ojú lásán rí.
Version:Taoufik Owodjobi

Retour