Hubs/Sub-hubs from Poland

The following table contains the list of hubs/sub-hubs from Poland. Each row corresponds to one hub/sub-hub; we report a human-friendly title of the hub/sub-hub, its website URL and the total number of organizations and groups of “alternative forms of resilience” that have been identified and extracted from the corresponding resource.

Title Website URL Total entries
ekonomiaspoleczna.pl http://www.ekonomiaspoleczna.pl 39
Bazy.ngo.pl [Centra wolontariatu] http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_inst
yt_multi=74&baza=13
147
Bazy.ngo.pl [Banki żywności] http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_inst
yt_multi=83&baza=64
53
Bazy.ngo.pl [Bezpłatna pomoc prawna] http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_inst
yt_multi=114&baza=105
97
Bazy.ngo.pl [Spółdzielnie socjalne] http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ_inst
yt_multi=89&baza=78
1149
Inkubatory AIP http://inkubatory.pl/mapa-inkubatorow 49
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce http://www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie 12
Kooperatywy spożywcze https://kolektywnie.wordpress.com/category/kooperatywy-spozywcze 27