Organisation

Département de droit public

Direction

 

fluckiger200x144.jpgProf. Alexandre Flückiger
Directeur du département de droit public

E-mail
Tél : +41 22 37 98525
Bureau:MAIL 5052

 

bovet_christian220.jpgProf. Christian Bovet
Vice-directeur du département de droit public

E-mail
Tél : +41 22 37 98432
Bureau:MAIL 5056


Secrétariat

 silhouette-200.jpg  silhouette-200.jpg tonna-200x133.jpg

Valérie Findeisen
E-mail
Tél : +41 22 37 98572
MAIL 5032

Antonietta Pitardi
E-mail
Tél : +41 22 37 98522
MAIL 5032

Isabella Tonna
E-mail
Tél : +41 22 37 98523
MAIL 5032

Fax : +41 22 379 85 36

Corps enseignant du département