Unité d'études japonaises

- Claire-Akiko Brisset, « Homerosu kara mita chûsei nihon no Heike monogatari »

« Homerosu kara mita chûsei nihon no Heike monogatari », in Komine Kazuaki et Miyakoshi Naoto (eds), Nihon bungaku no tenbô o hiraku, vol. 4 : Bungakushi no jikû, Tôkyô, Kasama shoin, p. 331-342

1 janv. 2017

Articles